HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrollpanelet viser meldingen Klar uten at det blir gjort forsøk på å sende faksen

background image

Kontrollpanelet viser meldingen Klar uten at det blir gjort forsøk på å sende faksen

Se etter feil i faksaktivitetsloggen.

a.

Velg

Faks

-knappen, og velg deretter

Faksmeny

-knappen.

b.

Åpne

Faksrapporter

-menyen.

112 Kapittel 6 Faks

NOWW

background image

c.

Åpne

Faksaktivitetslogg

-menyen.

d.

Velg alternativet

Skriv ut logg nå

.

Hvis en telefon er koblet til produktet, kontrollerer du at telefonrøret er lagt på.

Koble fra alle andre linjer mellom faksen og produktet.

Koble produktet direkte til telefonkontakten i veggen, og send faksen på nytt.