HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en faks

background image

Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en faks

Kontroller at du slår riktig faksnummer, og at telefontjenesten ikke er blokkert. Enkelte

telefontjenester forhindrer for eksempel fjernsamtaler.

Hvis en ekstern linje krever et prefiks, slår du på alternativet

Oppringingsprefiks

eller tar med prefikset i

kortnummeret.

114 Kapittel 6 Faks

NOWW

background image

a.

Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

b.

Åpne

Faksoppsett

-menyen.

c.

Åpne

Enkelt oppsett

-menyen.

d.

Åpne

Oppringingsprefiks

-menyen.

e.

Velg innstillingen

.

MERK:

Hvis du vil sende en faks uten et prefiks, sender du faksen manuelt når alternativet

Oppringingsprefiks

er slått på.

Sende en faks til et internasjonalt nummer

a.

Hvis et prefiks er påkrevd, slår du telefonnummeret manuelt med prefikset.

b.

Angi koden for landet/regionen før du slår telefonnummeret.

c.

Vent på pauser når du hører tonene på telefonen.

d.

Send faksen manuelt fra kontrollpanelet.