HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kopiere på begge sider (tosidig)

background image

Kopiere på begge sider (tosidig)

1.

Legg den første siden av dokumentet på skannerglasset, eller

legg hele dokumentet i dokumentmateren.

2.

Trykk på

Kopi

-knappen fra startskjermbildet på produktets

kontrollpanel.

3.

Velg

Innst.

-knappen, og velg deretter

Tosidig

-knappen.

4.

Velg alternativet for tosidig utskrift som du vil bruke. Du kan

for eksempel kopiere en tosidig original med tosidig utskrift

ved å velge alternativet

Tosidig til tosidig

.

5.

Velg

Start kopi

-knappen for å starte kopieringen.

56

Kapittel 4 Kopiere

NOWW