HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ta flere kopier

background image

Ta flere kopier

1.

Legg dokumentet på skannerglasset eller i dokumentmateren.

2.

Hvis du la papiret i dokumentmateren, justerer du papirførerne slik at de ligger helt inntil papiret.

3.

Trykk på

Kopi

-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

4.

Bruk pilene til å endre antall kopier, eller berør eksisterende antall og skriv inn antallet kopier.

5.

Velg

Start kopi

-knappen for å starte kopieringen.

NOWW

Ta flere kopier

53