HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Steder for fastkjørt papir

background image

Steder for fastkjørt papir

Fastkjørt papir kan oppstå på disse stedene:

5

6

1

Dokumentmater

2

Utskuff

3

Bakre deksel

4

Skuff 1

5

Skuff 2

6

Skuff 3 (ekstrautstyr)

Det kan ligge igjen løs toner i produktet etter en fastkjøring. Dette problemet løses vanligvis av seg selv når

du har skrevet ut noen få sider.

158 Kapittel 8 Problemløsing

NOWW