HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Gjenopprette standardinnstillingene

background image

Gjenopprette standardinnstillingene

Ved gjenoppretting av standardinnstillingene tilbakestilles alle produkt- og nettverksinnstillinger til

fabrikkstandardene. Sideantall, skuffstørrelse eller språk blir ikke tilbakestilt. Følg trinnene nedenfor for å

gjenopprette fabrikkinnstillingene.

FORSIKTIG:

Ved gjenoppretting av standardinnstillingene tilbakestilles alle innstillinger til

fabrikkstandarder, og alle sider som er lagret i minnet, blir slettet. Produktet startes deretter automatisk på

nytt.

1.

Velg Installere -knappen på produktets kontrollpanel.

2.

Bla til og velg

Service

-menyen.

3.

Bla til og velg

Gjenoppr. stand.

-knappen, og velg deretter

OK

-knappen.

Produktet starter automatisk på nytt.

NOWW

Gjenopprette standardinnstillingene 147