HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrollere papirinnstillingene

background image

Kontrollere papirinnstillingene

1.

Trykk på

Kopi

-knappen fra startskjermbildet på produktets

kontrollpanel.

2.

Velg

Innst.

-knappen, og bla deretter til og velg

Papir

-

knappen.

3.

I listen over papirstørrelser velger du navnet på

papirstørrelsen som ligger i skuff 1.

4.

I listen over papirtyper velger du navnet på papirtypen som

ligger i skuff 1.

5.

Velg

Svart

- eller

Farget

-knappen for å starte kopieringen.