HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Sjekkliste for problemløsning

background image

Sjekkliste for problemløsning

Følg disse trinnene når du prøver å løse et problem med produktet.

Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte

Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen

Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet

Trinn 4: Kontroller papiret

Trinn 5: Kontroller programvaren

Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen

Trinn 7: Test kopieringsfunksjonen

Trinn 8: Kontroller tonerkassetten

Trinn 9: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin

Trinn 10: Kontroller at produktet er koblet til nettverket