Ajutor HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Ghidul utilizatorului

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Seria

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără

permisiunea prealabilă în scris sunt interzise,

cu excepţia permisiunilor acordate prin legile

drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile

HP sunt cele stabilite în declaraţiile exprese de

garanţie, care însoţesc aceste produse şi

servicii. Nici o prevedere a prezentului

document nu poate fi interpretată drept

garanţie suplimentară. Compania HP nu va

răspunde pentru nici o omisiune sau eroare

tehnică sau editorială din prezentul document.

Edition 1, 9/2014

Cod produs: CF286-91042

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale ale

Apple Computer, Inc., înregistrate în SUA şi în

alte ţări/regiuni. iPod este o marcă comercială

a Apple Computer, Inc. iPod este numai pentru

copiere legală sau autorizată de deţinătorul de

drept. Nu furaţi muzică.

Bluetooth este o marcă comercială a

proprietarului respectiv şi este folosită de

compania Hewlett-Packard sub licenţă.

Java™ este marcă comercială americană a Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată a

The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului ................................................................................................................................. 1

Vederile produsului ................................................................................................................................................ 2

Vedere din faţă a produsului ............................................................................................................... 2
Vedere din spate a produsului ............................................................................................................ 3
Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului ................................................................. 3
Configuraţia panoului de control ........................................................................................................ 4
Ecranul principal al panoului de control ............................................................................................. 4

Imprimarea rapoartelor produsului ...................................................................................................................... 6
Denegarea partajării imprimantei ......................................................................................................................... 7

2 Tava pentru hârtie ......................................................................................................................................... 9

Dimensiunile de hârtie acceptate ........................................................................................................................ 10
Tipurile de hârtie acceptate ................................................................................................................................ 12
Încărcarea tăvilor de alimentare ......................................................................................................................... 13

Încărcarea tăvii 1 ............................................................................................................................... 13
Încărcarea tăvii 2 ............................................................................................................................... 14
Încărcarea tăvii opţionale 3 .............................................................................................................. 16

3 Imprimarea ................................................................................................................................................. 19

Drivere de imprimantă acceptate (Windows) ..................................................................................................... 20
Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) ................................................................................ 22

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare .................................................... 22
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului software .... 22
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................................. 22
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................................... 23

Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ................................................................................ 24

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare .................................................... 24
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului software .... 24
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................................. 24
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................................... 24

Activităţi de imprimare pentru Windows ............................................................................................................ 26

ROWW

iii

background image

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ................................................................ 26
Crearea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) .................................................................... 27
Imprimarea automată pe ambele feţe cu Windows ......................................................................... 29
Imprimarea manuală pe ambele feţe cu Windows ........................................................................... 30
Imprimarea mai multor pagini pe o coală cu Windows .................................................................... 32
Selectarea orientării paginii (Windows) ............................................................................................ 34
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ............................................................................................. 35
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) ................................... 36
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............................ 37
Crearea unei broşuri (Windows) ........................................................................................................ 38

Activităţi de imprimare pentru Mac OS X ............................................................................................................ 41

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................................... 41
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ....................................................................... 41
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ........................................................................... 41
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ............................................................................. 41
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Mac OS X) .......................................... 42
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) ............................................................................................ 43
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ............................................................................................. 43
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ................................................................................................. 43
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............................ 43
Crearea unei broşuri (Mac OS X) ........................................................................................................ 44

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ............................................................................................... 45

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) .............................................................................. 45
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ........................................................................................ 45
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ....................................................... 45
Imprimarea filigranelor (Windows) ................................................................................................... 46

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ............................................................................................... 47

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) .............................................................................. 47
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ........................................................................................ 47
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ....................................................... 47
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ................................................................................................... 47

Imprimarea la calitate de arhivare ...................................................................................................................... 49
Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................................................ 50
Utilizarea aplicaţiei AirPrint ................................................................................................................................. 51
Imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ......................................................................................................... 52

4 Copierea ..................................................................................................................................................... 53

Realizarea unui singur exemplar ........................................................................................................................ 54
Realizarea mai multor exemplare ....................................................................................................................... 55
Copierea unui original cu mai multe pagini ......................................................................................................... 56
Colaţionarea unei operaţii de copiere ................................................................................................................. 57

iv

ROWW

background image

Copierea pe ambele feţe (duplex) ....................................................................................................................... 58
Micşorarea sau mărirea exemplarelor ................................................................................................................ 59
Copierea cărţilor de identitate ............................................................................................................................ 60
Optimizarea calităţii de copiere .......................................................................................................................... 61
Reglarea contrastului exemplarelor ................................................................................................................... 62
Copierea în modul schiţă ..................................................................................................................................... 63
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtiei pentru copierea pe hârtie specială ..................................................... 64
Stabilirea unor noi setări implicite ...................................................................................................................... 65
Restabilirea setărilor implicite de copiere .......................................................................................................... 66

5 Scanarea ..................................................................................................................................................... 67

Scanarea cu software-ul HP Scan (Windows) ..................................................................................................... 68
Scanarea cu software-ul HP Scan (Mac OS X) ..................................................................................................... 69
Scanarea către o unitate flash USB ..................................................................................................................... 70
Configurarea caracteristicilor de scanare către folderul de reţea şi de scanare către e-mail .......................... 71
Scanarea către un folder din reţea ...................................................................................................................... 72
Scanare către e-mail ........................................................................................................................................... 73
Scanarea utilizând alt software .......................................................................................................................... 74

Scanarea dintr-un program compatibil TWAIN ................................................................................ 74
Scanarea dintr-un program compatibil WIA ..................................................................................... 74

6 Fax ............................................................................................................................................................. 75

Conectarea faxului la o linie telefonică ............................................................................................................... 76
Configurarea faxului cu un robot telefonic ......................................................................................................... 76
Instalarea faxului cu un telefon derivat .............................................................................................................. 76
Configurarea faxului autonom ............................................................................................................................ 76
Configurarea orei, datei şi antetului faxului ....................................................................................................... 77

Utilizarea panoului de control .......................................................................................................... 77
Utilizarea Expertului pentru configurarea faxului HP ...................................................................... 77

Utilizarea caracterelor speciale în anteturile de fax ........................................................................................... 77
Utilizarea agendei telefonice .............................................................................................................................. 78

Utilizaţi panoul de control pentru a crea şi edita agenda telefonică a faxului ................................ 78
Ştergerea intrărilor din agenda telefonică ....................................................................................... 78
Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare rapidă ........................................................................ 79
Ştergerea intrărilor pentru apelare rapidă ....................................................................................... 80
Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare de grup ...................................................................... 80
Ştergerea intrărilor pentru apelare de grup ..................................................................................... 80

Configurarea setărilor de trimitere a faxurilor ................................................................................................... 82

Setarea simbolurilor şi opţiunilor speciale pentru apelare ............................................................. 82

Setarea unui prefix de apelare ....................................................................................... 82

Setarea detectării tonului de apelare ............................................................................................... 82

ROWW

v

background image

Apelarea prin ton sau apelarea prin puls ....................................................................... 83

Setarea reapelării automate şi a timpului între reapelări ................................................................ 83
Setarea luminozităţii/întunecimii şi rezoluţiei ................................................................................. 84

Setarea valorilor prestabilite de luminozitate/întunecime (contrast) .......................... 84
Setarea rezoluţiei ........................................................................................................... 84

Setarea codurilor de facturare .......................................................................................................... 85

Configurarea setărilor de primire a faxurilor ...................................................................................................... 86

Setarea redirecţionării faxurilor ....................................................................................................... 86
Setarea modului de răspuns ............................................................................................................. 86
Blocarea şi deblocarea numerelor de fax ......................................................................................... 86
Setarea numărului de apeluri până la răspuns ................................................................................ 87
Setarea de sonerii distinctive ............................................................................................................ 88
Setarea notificării pentru noul fax primit pe computer ................................................................... 88
Utilizarea micşorării automate pentru faxurile primite ................................................................... 88
Setările pentru reimprimarea faxurilor ............................................................................................ 89
Setarea volumului sunetelor pentru fax .......................................................................................... 89

Setarea volumului pentru alarmă, volumului pentru linia telefonică şi volumului
soneriei ............................................................................................................................ 89

Setarea faxurilor ştampilate la primire ............................................................................................ 89
Setarea caracteristicii de primire privată ......................................................................................... 90

Setarea invitaţiilor de trimitere a faxurilor ......................................................................................................... 90
Utilizarea faxului ................................................................................................................................................. 91

Programe de fax acceptate ............................................................................................................... 91
Anularea unui fax .............................................................................................................................. 91

Anularea faxului curent .................................................................................................. 91
Anularea unui fax în aşteptare ....................................................................................... 91

Ştergerea faxurilor din memorie ...................................................................................................... 91
Utilizarea faxului cu un sistem DSL, PBX sau ISDN ........................................................................... 92

DSL .................................................................................................................................. 92
PBX .................................................................................................................................. 92
ISDN ................................................................................................................................. 92

Utilizarea faxului cu un serviciu VoIP ................................................................................................ 92
Conţinutul din memoria faxului nu se şterge la întreruperea alimentării ....................................... 93
Probleme de securitate când conectaţi reţele interne la linii telefonice publice ............................ 93
Trimiterea unui fax din scaner .......................................................................................................... 93
Trimiterea unui fax din alimentatorul de documente ...................................................................... 94
Utilizarea intrărilor pentru apelări rapide şi de grup ........................................................................ 95
Trimiterea unui fax din software ...................................................................................................... 95
Trimiterea unui fax prin apelarea de la un telefon conectat la linia de fax ..................................... 97
Trimiterea unui fax cu confirmare .................................................................................................... 97
Programarea trimiterii unui fax mai târziu ....................................................................................... 97

vi

ROWW

background image

Trimiterea unui fax combinând un document electronic şi de hârtie .............................................. 98
Utilizarea codurilor de acces, a cardurilor de credit sau a cartelelor telefonice ............................. 98

Trimiterea faxurilor internaţional .................................................................................. 98

Imprimarea unui fax .......................................................................................................................... 99
Retipărirea unui fax ......................................................................................................................... 100
Imprimarea automată a faxurilor primite pe ambele feţe ............................................................. 101
Primirea faxurilor când pe linia telefonică se aud tonuri de fax .................................................... 101
Primirea faxurilor pe un computer ................................................................................................. 101

Imprimarea unui fax stocat când este activată caracteristica de primire privată ...... 101

Rezolvarea problemelor faxului ....................................................................................................................... 102

Listă de verificare pentru depanarea faxului ................................................................................. 102
Raportul de urmărire a faxului ....................................................................................................... 104
Imprimarea raportului de erori al faxului ....................................................................................... 104

Tipărirea tuturor rapoartelor faxului ........................................................................... 104
Tipărirea rapoartelor faxului unul câte unul ................................................................ 104
Setarea raportului de erori al faxului ........................................................................... 105

Setarea modului de corecţie al erorilor faxului .............................................................................. 105
Schimbarea vitezei faxului .............................................................................................................. 105
Mesaje de eroare ale faxului ........................................................................................................... 106
Rezolvarea problemelor de trimitere a faxurilor ........................................................................... 110

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................................. 111

Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie. ............................................. 111
Fără ton de apel. ......................................................................................... 111
Se afişează mesajul Faxul este ocupat. ..................................................... 112
Se afişează mesajul Fără răspuns fax. ...................................................... 112
Document feeder paper jam (Blocaj hârtie în alimentatorul de
documente) ................................................................................................ 113
Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin. ............................................. 113
Eroare de scanare ....................................................................................... 113

Panoul de control afişează un mesaj Pregătit fără nicio încercare de a trimite
faxul .............................................................................................................................. 113
Panoul de control afişează mesajul „Stocare pagina 1” şi nu progresează după
acel mesaj ..................................................................................................................... 114
Se pot primi faxuri, dar nu se pot trimite ..................................................................... 114
Produsul este protejat prin parolă ............................................................................... 114
Funcţiile faxului nu pot fi utilizate de la panoul de control ......................................... 114
Apelările rapide nu pot fi utilizate ................................................................................ 115
Apelările de grup nu pot fi utilizate .............................................................................. 115
Recepţionarea unui mesaj de eroare înregistrat de la compania telefonică la
trimiterea unui fax ........................................................................................................ 115
Trimiterea unui fax este imposibilă dacă la produs este conectat un telefon ............ 116

ROWW

vii

background image

Rezolvarea problemelor la primirea faxurilor ................................................................................ 116

Faxul nu răspunde ........................................................................................................ 116

Faxul are o linie telefonică dedicată .......................................................... 116
La produs este conectat un robot telefonic ............................................... 116
La produs este conectat un receptor telefonic .......................................... 117
Setarea Mod răspuns este stabilită la Manual. ......................................... 117
Mesageria vocală este disponibilă pe linia de fax ..................................... 117
Produsul este conectat la un serviciu telefonic DSL ................................. 118
Produsul utilizează fax prin IP sau serviciul telefonic VoIP ...................... 118

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................................. 118

Se afişează mesajul Ton de apel nedetectat. ............................................ 118
Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie. ............................................. 119
Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin. ............................................. 120
Se afişează mesajul Faxul este ocupat. ..................................................... 120

Un fax este recepţionat, dar nu se imprimă ................................................................. 120

Caracteristica Primire privată este activată .............................................. 120

Expeditorul primeşte un ton ocupat ............................................................................ 120

La produs este conectat un receptor telefonic .......................................... 120
Este utiliza un splitter pentru linia telefonică ........................................... 121

Fără ton de apel ............................................................................................................ 121
Trimiterea sau primirea faxurilor este imposibilă pe o linie PBX ................................ 121

Rezolvarea problemelor generale cu faxul .................................................................................... 121

Faxurile sunt trimise încet ............................................................................................ 121
Calitatea faxului este slabă .......................................................................................... 122
Faxul se întrerupe sau se imprimă pe două pagini ...................................................... 123

7 Gestionarea şi întreţinerea ......................................................................................................................... 125

Utilizarea utilitarului de reconfigurare HP pentru schimbarea conexiunii produsului .................................... 126
Configurarea caracteristicii de imprimare HP Wireless direct .......................................................................... 127
Utilizarea aplicaţiilor serviciilor Web HP ........................................................................................................... 128
Configurarea setărilor de reţea IP ..................................................................................................................... 129

Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea ............................................................................ 129
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ......................................... 129
Redenumirea produsului în reţea ................................................................................................... 129
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ............................................................................................ 131

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 132
Utilitarul HP pentru Mac OS X ............................................................................................................................ 134

Deschiderea utilitarului HP ............................................................................................................. 134
Caracteristicile utilitarului HP ......................................................................................................... 134

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 135
Funcţiile de securitate ale produsului ............................................................................................................... 136

viii

ROWW

background image

Securizarea produsului ................................................................................................................... 136
Setarea sau schimbarea parolei produsului ................................................................................... 136

Setări economice ............................................................................................................................................... 137

Imprimarea cu Modul economie de energie ................................................................................... 137
Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus ............................................................ 137
Setarea intervalului de oprire automată ........................................................................................ 137

Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ........................................ 139

Activarea sau dezactivarea setării „La foarte scăzut” ................................................................... 139

Depozitarea şi reciclarea consumabilelor ........................................................................................................ 141

Reciclarea consumabilelor .............................................................................................................. 141
Depozitarea cartuşelor de toner .................................................................................................... 141

Instrucţiuni de înlocuire ..................................................................................................................................... 142

Înlocuirea cartuşului de toner ......................................................................................................... 142

Memorie ............................................................................................................................................................. 144
Actualizarea firmware-ului ............................................................................................................................... 145

Actualizarea manuală a firmware-ului ........................................................................................... 145
Setarea produsului să actualizeze automat firmware-ul .............................................................. 145

8 Rezolvarea problemelor ............................................................................................................................. 147

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ........................................................................................... 148

Etapa 1: Asiguraţi-vă că produsul este configurat corect. ............................................................ 148
Etapa 2: Verificarea conexiunii prin cablu sau wireless ................................................................. 148
Etapa 3: Verificaţi mesajele de eroare de pe panoul de control. ................................................... 149
Etapa 4: Verificaţi hârtia ................................................................................................................. 149
Etapa 5: Verificaţi software-ul ........................................................................................................ 149
Etapa 6: Testaţi funcţionalitatea de imprimare ............................................................................. 149
Etapa 7: Testaţi funcţionalitatea de copiere .................................................................................. 149
Etapa 8: Verificaţi cartuşul de toner ............................................................................................... 149
Etapa 9: Încercaţi să trimiteţi o operaţie de imprimare de la alt computer. ................................. 149
Etapa 10: Verificaţi dacă produsul este în reţea ............................................................................ 149

Restabilirea setărilor implicite din fabrică ........................................................................................................ 150
Sistemul de asistenţă al panoului de control ................................................................................................... 151
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control ............................................................................................ 152

Tipuri de mesaje pe panoul de control ........................................................................................... 152
Mesajele de pe panoul de control ................................................................................................... 152

49 Eroare, opriţi şi reporniţi ......................................................................................... 152
50.x Eroare cuptor ........................................................................................................ 152
51.XX Eroare ................................................................................................................. 152
54.XX Eroare ................................................................................................................. 153
55.X Eroare ................................................................................................................... 153
57 Eroare ventilator, opriţi şi reporniţi ........................................................................ 153

ROWW

ix

background image

59.X Eroare ................................................................................................................... 153
79 Eroare, opriţi şi reporniţi ......................................................................................... 154
79 Eroare service .......................................................................................................... 154
Alimentare manuală <DIMENSIUNE> <TIP> - Apăsaţi OK pentru a utiliza hârtia
disponibilă ..................................................................................................................... 154
Blocaj în tava 1 - Eliminaţi blocajul, apoi apăsaţi OK ................................................... 154
Cartuş negru aproape gol ............................................................................................. 155
Cartuş negru neacceptat Apăsaţi [OK] pt. a continua .................................................. 155
Consumabil HP original instalat ................................................................................... 155
Curăţare ........................................................................................................................ 155
Dimensiune neprevăzută pentru tava <X> Încărcaţi <dimensiune> Apăsaţi [OK] ...... 156
Driver nevalid Apăsaţi [OK] .......................................................................................... 156
Duplex manual Încărcaţi tava 1 - Apăsaţi OK ............................................................... 156
Eroare de imprimare, apăsaţi OK ................................................................................. 156
Eroare dispozitiv, apăsaţi OK ....................................................................................... 156
Este instalat un cartuş negru uzat Apăsaţi [OK] pt. a continua ................................... 157
Eşec de imprimare, apăsaţi OK. Dacă eroarea se repetă, opriţi, apoi reporniţi. ......... 157
Instalaţi cartuşul negru ................................................................................................ 157
Încărcare tava <X> <TIP> <DIMENSIUNE> .................................................................... 157
Încărcaţi tava <X> Apăsaţi [OK] pentru suporturi disponibile ..................................... 157
Încărcaţi tava 1, <SIMPLĂ> <DIMENSIUNE> / Mod de curăţare, apăsaţi OK pentru a
începe ............................................................................................................................ 157
Încărcaţi tava 1 <TIP> <DIMENSIUNE> - Apăsaţi OK pentru a utiliza hârtia
disponibilă ..................................................................................................................... 158
Îndepărtare ambalaj de pe cartuşul de toner .............................................................. 158
Înlocuire cartuş negru ................................................................................................... 158
Memorie insuficientă. Apăsaţi OK. ............................................................................... 158
Negru incompatibil ....................................................................................................... 158
Nivel scăzut cartuş negru ............................................................................................. 159
UŞA SPATE DESCH.DESC. .............................................................................................. 159
Uşă deschisă ................................................................................................................. 159

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează .......................................................................................... 160

Produsul nu preia hârtie ................................................................................................................. 160
Produsul preia mai multe coli de hârtie ......................................................................................... 160
Evitarea blocajelor de hârtie ........................................................................................................... 160

Rezolvarea blocajelor ........................................................................................................................................ 161

Locurile unde pot apărea blocaje ................................................................................................... 161
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente ................................................................ 162
Eliminarea unui blocaj din tava 1 .................................................................................................... 163
Eliminarea unui blocaj din tava 2 .................................................................................................... 165
Eliminarea unui blocaj din tava 3 opţională ................................................................................... 167

x

ROWW

background image

Eliminarea blocajelor din sertarul de ieşire .................................................................................... 168
Eliminarea unui blocaj din zona duplexorului ................................................................................ 168
Eliminarea unui blocaj din zona cuptorului .................................................................................... 169

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ..................................................................................................................... 171

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ............................................................................... 171
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) ............................................................................... 171
Verificarea stării cartuşului de toner .............................................................................................. 172

Imprimarea paginii de stare a consumabilelor ............................................................ 172
Verificarea stării consumabilelor ................................................................................. 172

Imprimarea unei pagini de curăţare ............................................................................................... 172
Inspectarea cartuşului de toner pentru deteriorări ....................................................................... 172
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ............................................................................... 173

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................................... 173
Verificarea mediului produsului ................................................................................... 174

Verificarea setărilor operaţiei de imprimare .................................................................................. 174

Verificarea setării EconoMode ...................................................................................... 174

Utilizarea driverului de imprimare care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de imprimare .. 174

Rezolvarea problemelor legate de calitatea copierii ....................................................................................... 176

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 176
Verificarea setărilor hârtiei ............................................................................................................. 177
Optimizare pentru text sau imagini ................................................................................................ 177
Copierea până la margini ................................................................................................................ 178
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 178

Rezolvarea problemelor legate de calitatea scanării ....................................................................................... 180

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 180
Verificarea setărilor rezoluţiei ........................................................................................................ 180
Verificarea setărilor de culoare ...................................................................................................... 181
Optimizare pentru text sau imagini ................................................................................................ 181
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 182

Rezolvarea problemelor de scanare către e-mail ............................................................................................ 184

Imposibil de conectat la serverul de e-mail ................................................................................... 184
E-mailul nu a reuşit ......................................................................................................................... 184
Imposibil de scanat ......................................................................................................................... 184

Rezolvarea problemelor de scanare către folderul de reţea ........................................................................... 185

Scanarea nu a reuşit ........................................................................................................................ 185

Rezolvarea problemelor legate de calitatea faxului ........................................................................................ 186

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 186
Verificarea setării pentru rezoluţie a faxului trimis ....................................................................... 186
Optimizare pentru text sau imagini ................................................................................................ 187
Verificarea setării de corecţie a erorilor ......................................................................................... 187
Trimiterea către alt aparat de fax .................................................................................................. 188

ROWW

xi

background image

Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 188
Verificarea setării de potrivire în pagină ........................................................................................ 189
Verificarea aparatului de fax al expeditorului ................................................................................ 189
Efectuarea unui test de diagnosticare a faxului ............................................................................. 190

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ............................................................................................................ 191

Produsul nu imprimă ....................................................................................................................... 191
Produsul imprimă lent .................................................................................................................... 191

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ............................................ 192

Meniul Unitate flash USB nu se deschide când introduceţi accesoriul USB ................................... 192
Fişierul nu se imprimă direct din accesoriul USB ............................................................................ 192
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Unitate flash USB .......................... 192

Rezolvarea problemelor de conectare directă ................................................................................................. 193
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu .................................................................................................... 194

Conexiune fizică necorespunzătoare ............................................................................................. 194
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ......................................................... 194
Computerul nu poate să comunice cu produsul ............................................................................. 194
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ..................................... 195
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................................ 195
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................................... 195
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte ................................................. 195

Rezolvarea problemelor de reţea wireless ....................................................................................................... 196

Lista de verificare a conectivităţii wireless .................................................................................... 196
Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless ......................................................... 196
Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ ................................................ 197
Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau produsului wireless ........... 197
Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless ...................................................... 197
Produsul wireless pierde comunicarea când este conectat la un VPN .......................................... 197
Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless .................................................................................. 197
Reţeaua wireless nu funcţionează ................................................................................................. 197
Efectuarea unui test de diagnosticare a reţelei wireless ............................................................... 198
Reducerea interferenţelor dintr-o reţea wireless .......................................................................... 198

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ......................................................... 199

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă .............................. 199
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ................................................... 199
Produsul este în mod Pregătit, dar nu imprimă nimic .................................................................... 199

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului la Mac OS X ......................................................... 201

Driverul de imprimare nu este listat în lista Imprimare şi fax sau în lista Imprimare şi scanare .. 201
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ....................................................................................................................... 201
Driverul de imprimare nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi fax
sau în lista Imprimare şi scanare .................................................................................................... 201

xii

ROWW

background image

O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ......................................................... 202
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în lista
Imprimare şi scanare după ce se selectează driverul. ................................................................... 202
Utilizaţi un driver de imprimare generic la utilizarea unei conexiuni USB ..................................... 202

Dezinstalarea software-ului (Windows) ........................................................................................................... 203
Dezinstalarea software-ului (Mac OS X) ........................................................................................................... 204

9 Consumabile şi accesorii ............................................................................................................................ 205

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor .......................................................................... 206
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ................................................................................................ 206
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ................................................................................................... 206

Index ........................................................................................................................................................... 207

ROWW

xiii

background image

xiv

ROWW

background image

1