HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

Utilizaţi HP Device Toolbox pentru Windows pentru a vizualiza sau modifica setările produsului de la

computer. Acest instrument deschide serverul Web încorporat HP pentru produs.

NOTĂ:

Acest instrument este disponibil numai dacă aţi efectuat o instalare completă atunci când aţi

instalat produsul.

1.

Faceţi clic pe butonul Start şi apoi faceţi clic pe elementul Programe.

2.

Faceţi clic pe grupul produsului HP şi apoi pe elementul HP Device Toolbox.

Filă sau secţiune

Descriere

Fila Reşedinţă

Conţine informaţii despre

imprimantă, stare şi configuraţie.

Stare dispozitiv: Afişează starea produsului şi durata aproximativă de viaţă rămasă, în

procente, a consumabilelor HP.

Stare consumabile: Afişează procentul aproximativ al duratei de viaţa rămase a

consumabilelor HP. Durata de viaţă rămasă efectivă a consumabilului poate fi diferită.

Încercaţi să aveţi un consumabil de schimb disponibil, pe care să îl instalaţi când calitatea

imprimării nu mai este acceptabilă. Consumabilul nu trebuie înlocuit decât în cazul în care

calitatea imprimării devine inacceptabilă.

Configuraţie echipament: Conţine informaţiile găsite în pagina de configurare a

produsului.

Sumar reţea: Conţine informaţiile din pagina de configurare în reţea a produsului.

Rapoarte: Vă permite să imprimaţi paginile de configurare şi de stare a consumabilelor

pe care le generează produsul.

Event log (Jurnal de evenimente): Conţine o listă a tuturor evenimentelor şi erorilor

legate de imprimantă.

Fila Sistem

Vă permite să configuraţi

imprimanta de la calculator.

Informaţii echipament: Oferă informaţii de bază despre produs şi firmă.

Configurare hârtie: Vă permite să schimbaţi setările prestabilite de manevrare a hârtiei.

Print Quality (Calitate imprimare): Vă permite să schimbaţi valorile prestabilite ale

imprimantei pentru calitatea imprimării, inclusiv setările pentru calibrare.

Tipuri de hârtie: Vă permite să configuraţi modurile de imprimare corespunzătoare

tipurilor de hârtie acceptate de produs.

System Setup (Configurare sistem): Vă permite să schimbaţi valorile prestabilite ale

imprimantei

Service: vă permite să începeţi procedura de curăţare a imprimantei.

Securitate produs: Vă permite să setaţi sau să schimbaţi parola produsului.

Salvare şi restaurare: Salvează setările curente ale produsului pe un fişier de pe

computer. Folosiţi acest fişier pentru a încărca aceleaşi setări pe alt produs sau pentru a

restabili ulterior aceste setări ale produsului.

NOTĂ:

Fila Sistem poate fi protejată prin parolă. Dacă produsul este într-o reţea, consultaţi

întotdeauna administratorul înainte de a schimba setările din această filă.

132 Capitolul 7 Gestionarea şi întreţinerea

ROWW

background image

Filă sau secţiune

Descriere

Fila Imprimare

Vă oferă posibilitatea de a schimba

setările implicite de imprimare de pe

computer.

Imprimare: Schimbă setările de imprimare prestabilite ale produsului cum sunt numărul

de exemplare şi orientarea hârtiei. Aceste opţiuni coincid cu cele disponibile în panoul de

control.

PCL5c: Permite vizualizarea şi modificarea setărilor PCL5c.

PostScript: Opriţi sau porniţi caracteristica Erori de imprimare PS.

Fila Reţea

Vă oferă posibilitatea de a schimba

setările de reţea de la calculatorul

dvs.

Administratorii de reţea pot utiliza această filă pentru a controla setările de reţea ale

produsului, atunci când acesta este conectat într-o reţea bazată pe IP. De asemenea, aceasta

permite administratorului de reţea să configureze funcţionalitatea Wireless Direct. Această filă

nu apare dacă imprimanta este conectată direct la un calculator.

Fila Servicii Web HP

Utilizaţi această filă pentru a configura şi folosi diverse instrumente Web cu produsul.

ROWW

HP Device Toolbox (Windows) 133