HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fax

background image

Fax

Pripojte fax k telefónnej linke

Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom

Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky

Nastavenie pre samostatný fax

Konfigurácia času, dátumu a hlavičky faxu

Použitie špeciálnych znakov v hlavičkách faxu

Používanie telefónneho zoznamu

Konfigurácia nastavení odoslania faxu

Konfigurácia nastavení prijímania faxu

Nastavenie vyvolania faxu

Používanie faxu

Riešenie problémov s faxom

SKWW

73