HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použitie ovládacieho panela

background image

Použitie ovládacieho panela

Aby ste použili ovládací panel na nastavenie dátumu, času a hlavičky, dokončite nasledujúce kroky:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Time/Date (Dátum a čas)

a dotknite sa ho.

5.

Vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát hodín.

6.

Pomocou klávesnice zadajte aktuálny čas a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

7.

Vyberte formát dátumu.

8.

Pomocou klávesnice zadajte aktuálny dátum a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

9.

Dotknite sa ponuky

Fax Header (Hlavička faxu)

.

10.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

POZNÁMKA:

Maximálny počet znakov pre faxové číslo je 20.

11.

Pomocou klávesnice zadajte názov alebo hlavičku vašej spoločnosti a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

POZNÁMKA:

Maximálny počet znakov pre hlavičku faxu je 25.