HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použitie sprievodcu nastavením faxu HP

background image

Použitie sprievodcu nastavením faxu HP

Ak ste v čase inštalácie softvéru nedokončili proces nastavenia faxu, môžete ho kedykoľvek dokončiť

pomocou sprievodcu nastavením faxu HP.

1.

Kliknite na Spustiť a potom kliknite na možnosť Programs (Programy).

2.

Kliknite na možnosť HP, kliknite na názov produktu a potom kliknite na položku Sprievodca

nastavením faxu značky HP.

3.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia faxu, postupujte podľa pokynov zobrazených v sprievodcovi

nastavením faxu spoločnosti HP.