HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie špeciálnych symbolov a možností

background image

Nastavenie špeciálnych symbolov a možností

Môžete vložiť pauzy do faxového čísla, ktoré vytáčate. Pauzy sú často potrebné pri vytáčaní do zahraničia

alebo pri pripájaní k externej linke.

Špeciálny symbol

Tlačidlo

Popis

Pauza pri vytáčaní

Tlačidlo Redial/Pause (Vytočiť znovu/Pauza) je dostupné na klávesnici

ovládacieho panelu určenej na zadávanie faxového čísla. Ak chcete vložiť pauzu

pri vytáčaní, môžete sa tiež dotknúť tlačidla čiarky.

Pauza pre oznamovací

tón

Tlačidlo

W

je dostupné len v čase, keď zadávate faxové číslo pre záznam

telefónneho zoznamu. Tento znak spôsobí, že zariadenie bude čakať na

oznamovací tón, kým začne vytáčať zostávajúcu časť telefónneho čísla.

Rýchle zavesenie

Tlačidlo

R

je dostupné len v čase, keď zadávate faxové číslo pre záznam

telefónneho zoznamu. Tento znak spôsobí, že zariadenie vyvolá tzv. rýchle

zavesenie.