HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla

background image

Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla

Predvoľba vytáčania je číslo alebo skupina čísel, ktoré sa automaticky pridávajú na začiatok každého

faxového čísla, ktoré zadáte cez ovládací panel alebo zo softvéru. Maximálny počet znakov pre predvoľbu

vytáčania je 50.

Predvolené nastavenie je

Off (Vyp.)

. Toto nastavenie môžete chcieť zapnúť a zadať predvoľbu napríklad

vtedy, keď musíte vytočiť číslo, ako napríklad 9, aby ste sa pripojili k telefónnej linke mimo systému vašej

telefónnej spoločnosti. Kým je toto nastavenie aktívne, môžete vytočiť faxové číslo bez predvoľby vytáčania,

a to s použitím manuálneho vytočenia.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Dial Prefix (Predvoľba)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

5.

Pomocou klávesnice zadajte predvoľbu a potom sa dotknite tlačidla

OK

. Môžete použiť čísla, pauzy

a symboly vytáčania.