HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Úprava nastavení rozlíšenia

background image

Úprava nastavení rozlíšenia

POZNÁMKA:

Zvýšenie rozlíšenia zväčší veľkosť faxovaného súboru. Väčšie faxy zvyšujú čas odoslania

a mohli by prekročiť dostupnú pamäť v produkte.

Tento postup použite na zmenu predvoleného rozlíšenia všetkých faxových úloh na jedno z nasledujúcich

nastavení:

Standard (Štandardné)

: Toto nastavenie poskytuje najnižšiu kvalitu a najrýchlejší čas prenosu.

Fine (Jemné)

: Toto nastavenie poskytuje vyššiu kvalitu rozlíšenia ako možnosť

Standard (Štandardné)

,

ktoré je zvyčajne vhodné pre textové dokumenty.

Superfine (Superjemné)

: Toto nastavenie je najlepšie použiť v prípade dokumentov, ktoré obsahujú text

a obrázky. Čas prenosu je pomalší ako pri nastavení

Fine (Jemné)

, ale rýchlejší ako pri nastavení

Photo

(Fotografia)

.

Photo (Fotografia)

: Toto nastavenie vytvára najlepšie obrázky, ale značne predlžuje čas prenosu.

Predvolené výrobné nastavenie rozlíšenia je možnosť

Fine (Jemné)

.

82

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

Nastavenie predvoleného nastavenia rozlíšenia

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fax Resolution (Rozlíšenie faxu)

a potom sa dotknite jednej z možností.