HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia

background image

Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia

Kontrast ovplyvňuje svetlosť a tmavosť odchádzajúceho faxu pri jeho odosielaní.

Predvolené svetlé/tmavé nastavenie je kontrast, ktorý sa normálne použije na faxované položky. Posuvník je

ako predvolené nastavenie nastavený dostredu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Lighter/Darker (Svetlejšie/tmavšie)

a potom dotykom jednej zo šípok nastavte

polohu posuvného voliča.