HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tónová voľba alebo pulzná voľba

background image

Tónová voľba alebo pulzná voľba

Použite tento postup na nastavenie produktu do režimu tónového vytáčania alebo impulzného vytáčania.

Predvolené výrobné nastavenie je

Tone (Tón)

. Toto nastavenie nemeňte, pokiaľ neviete, či telefónna linka

nedokáže používať tónové vytáčanie.

POZNÁMKA:

Možnosť impulzného vytáčania nie je dostupná vo všetkých krajinách/oblastiach.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Dialing Mode (Režim vytáčania)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite tlačidla

Tone

(Tón)

alebo

Pulse (Impulz)

.