HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavte automatickú opakovanú voľbu a čas medzi opakovanými voľbami

background image

Nastavte automatickú opakovanú voľbu a čas medzi opakovanými voľbami

Ak produkt nedokázal odoslať fax, pretože prijímací fax neodpovedal alebo bol obsadený, produkt sa pokúsi

uskutočniť opätovné vytočenie, ktoré je založené na možnostiach opätovné vytočenie pri obsadení, opätovné

vytočenie pri žiadnej odozve a opätovné vytočenie pri chybe v komunikácii.

Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri obsadení

Ak je táto možnosť zapnutá, zariadenie automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak prijme signál obsadenej

linky. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri obsadení je

On (Zap.)

.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Redial if Busy (Ak obsadené, vytočiť znova)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite

tlačidla

On (Zap.)

.

Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri žiadnej odozve

Ak je táto možnosť zapnutá, zariadenie automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak prijímacie zariadenie

neodpovedá. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri žiadnej odozve je

Off

(Vyp.)

.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Redial if No Answer (Opätovne vytočiť pri žiadnej odozve)

a dotknite sa ho, následne

sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

SKWW

Konfigurácia nastavení odoslania faxu

81

background image

Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri chybe v komunikácii

Ak je táto možnosť zapnutá, zariadenie automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak sa vyskytne nejaký druh

chyby v komunikácii. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri chybe

v komunikácii je

On (Zap.)

.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Redial if Comm. Error (V prípade komunikačnej chyby vytočiť znova)

a dotknite sa ho,

následne sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.