HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Úprava nastavení opakovanej tlače faxov

background image

Úprava nastavení opakovanej tlače faxov

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Allow Fax Reprint (Povoliť opätovnú tlač faxu)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite

tlačidla

On (Zap.)

.