HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie hlasitosti zvukov faxu

background image

Nastavenie hlasitosti zvukov faxu

Pomocou tohto nastavenia môžete ovládať hlasitosť zvukov faxu na ovládacom paneli. Zmeny môžete

vykonať pri nasledujúcich zvukoch:

Alarm Volume (Hlasitosť upozornenia)

Ring Volume (Hlasitosť zvonenia)

Phone Line Volume (Hlasitosť telefónnej linky)