HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti zvonenia

background image

Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti zvonenia

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

System Setup (Nastavenia systému)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Volume Settings (Nastavenia hlasitosti)

.

4.

Dotknite sa názvu nastavenia hlasitosti, ktoré chcete upraviť, a potom sa dotknite jednej z možností.

Tento krok zopakujte pre každé nastavenie hlasitosti.

SKWW

Konfigurácia nastavení prijímania faxu

87