HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie osobitého zvonenia

background image

Nastavenie osobitého zvonenia

Vzor zvonenia alebo služba osobitého zvonenia sú dostupné u niektorých miestnych telefónnych spoločností.

Služba vám umožňuje mať viacero telefónnych čísel na jednej linke. Každé telefónne číslo má jedinečný vzor

zvonenia, aby ste mohli odpovedať na hlasové hovory a produkt mohol odpovedať na faxové hovory.

Ak si u telefónnej spoločnosti prihlásite službu vzoru zvonenia, musíte nastaviť produkt na odpovedanie na

správny vzor zvonenia. Nie všetky krajiny/oblasti podporujú jedinečné vzory zvonenia. Kontaktujte telefónnu

spoločnosť, aby ste zistili, či je táto služba dostupná vo vašej krajine/oblasti.

POZNÁMKA:

Ak nemáte službu vzoru zvonenia a zmeníte nastavenia vzoru zvonenia na iné ako predvolené

nastavenie

All Rings (Všetky zvonenia)

, produkt nemusí byť schopný prijímať faxy.

Nastavenia sú nasledovné:

All Rings (Všetky zvonenia)

: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý prichádza cez telefónnu linku.

Single (Samostatný)

: Produkt odpovedá na akékoľvek hovory, ktoré produkujú vzor jedného

zazvonenia.

Double (Dvojitý)

: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor dvojitého zazvonenia.

Triple (Trojitý)

: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor trojitého zazvonenia.

Double and Triple (Dvojité a trojité)

: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor

dvojitého alebo trojitého zazvonenia.

Aby ste zmenili vzory zvonenia pre odpovedanie na hovory, dokončite nasledujúce kroky:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Distinctive Ring (Typické zvonenie)

a potom sa dotknite názvu niektorej možnosti.