HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie preposielania faxov

background image

Nastavenie preposielania faxov

Svoj produkt môžete nastaviť na preposielanie prichádzajúcich faxov na iné faxové číslo. Keď fax dorazí do

vášho produktu, uloží sa v pamäti. Produkt následne vytočí vami určené faxové číslo a odošle fax. Ak produkt

nemôže fax preposlať z dôvodu chyby (napríklad vtedy, keď je číslo obsadené) a opakované pokusy

opätovného vytočenia sú neúspešné, váš produkt fax vytlačí.

Ak produkt počas prijímania faxu minie voľnú pamäť, zruší prichádzajúci hovor a prepošle len stránky

a čiastočné stránky, ktoré sa uložili v pamäti.

Keď používa funkciu preposielania faxu, produkt (skôr ako počítač) musí prijímať faxy a režim odpovedania

musí byť nastavený na možnosť

Automatic (Automaticky)

.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Forward Fax (Preposlanie faxu)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

5.

Pomocou klávesnice zadajte číslo, na ktoré sa fax prepošle, a potom sa dotknite tlačidla

OK

.