HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel

background image

Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel

Ak nechcete prijímať faxy od konkrétnych ľudí alebo spoločností, môžete pomocou ovládacieho panela

zablokovať až 30 faxových čísel. Keď zablokujete faxové číslo a niekto z daného čísla vám odošle fax, na

84

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

displeji ovládacieho panela sa zobrazí, že číslo je blokované, fax sa nevytlačí a ani sa neuloží do pamäte. Faxy

z blokovaných faxových čísel sa zobrazia v zázname aktivity faxu s označením „discarded (zlikvidované)“.

Zablokované faxové čísla môžete odblokovať jednotlivo alebo všetky súčasne.

POZNÁMKA:

Odosielateľa blokovaného faxu neupovedomí, že prijatie faxu zlyhalo.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Block Junk Faxes (Blokovať nevyžiadané faxy)

.

5.

Dotknite sa tlačidla

Add Number (Pridať číslo)

.

6.

Použite klávesnicu na zadanie faxového čísla, ktoré chcete zablokovať, a potom sa dotknite tlačidla

OK

.