HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom

background image

Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom

Upravte nastavenie počtu zvonení do odpovedania produktu o aspoň jedno zvonenie viac, ako je počet

zvonení, pre ktoré je nastavený odkazovač.

Ak je odkazovač pripojený k rovnakej telefónnej linke, ale k odlišnému konektoru (napríklad v inej

miestnosti), môže rušiť schopnosť produktu prijímať faxy.