HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie pre samostatný fax

background image

Nastavenie pre samostatný fax

1.

Rozbaľte a nastavte produkt.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

3.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fax Set-Up Utility (Pomôcka na nastavenie faxu)

.

5.

Postupujte podľa výziev na obrazovke a vyberte vhodnú odpoveď na každú otázku.

POZNÁMKA:

Maximálny počet znakov pre faxové číslo je 20.

POZNÁMKA:

Maximálny počet znakov pre hlavičku faxu je 25.

74

Kapitola 6 Fax

SKWW