HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie vyvolania faxu

background image

Nastavenie vyvolania faxu

Ak niekto iný nastavil vyvolanie faxu, môžete požadovať, aby sa fax odoslal na váš produkt. (Toto je známe

ako vyvolanie z iného zariadenia).

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

88

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

4.

Dotknite sa tlačidla

Polling Receive (Výzva prijatá)

.

5.

Použite klávesnicu na zadanie čísla faxu, do ktorého chcete odoslať výzvu, a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

Produkt vytočí druhý fax a požiada o fax.

SKWW

Nastavenie vyvolania faxu

89