HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera

background image

Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera

Tlač obojstranných kópií prijatých faxov nastavíte na ovládacom paneli produktu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Tlačiť obojstranne

.

5.

Dotknite sa tlačidla

On (Zap.)

.