HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Bezpečnostné otázky pri pripájaní interných sietí k verejným telefónnym linkám

background image

Bezpečnostné otázky pri pripájaní interných sietí k verejným telefónnym linkám

Produkt dokáže odosielať a prijímať faxové údaje cez telefónne linky, ktoré spĺňajú normy verejných

telefónnych sietí. Bezpečné faxové protokoly znemožňujú prenos počítačových vírusov z telefónnej linky do

počítača alebo siete.

Prenosu vírusov zabraňujú nasledujúce charakteristiky produktu.

Medzi faxovou linkou a zariadeniami pripojenými k portom USB alebo Ethernet nie je priame spojenie.

Interný firmvér nie je možné upraviť pomocou faxového pripojenia.

Celá faxová komunikácia prechádza faxovým subsystémom, ktorý nevyužíva internetové protokoly na

výmenu údajov.