HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fax z plochého skenera

background image

Fax z plochého skenera

1.

Položte dokument lícovou stranou nadol na sklo skenera.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Faxové číslo zadajte pomocou klávesnice.

4.

Dotknite sa tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

.

5.

Zariadenie vás vyzve k potvrdeniu, že odosielanie prebieha zo

skla skenera. Dotknite sa tlačidla

Yes (Áno)

.

92

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

6.

Zariadenie vás vyzve k vloženiu prvej stránky. Dotknite sa

tlačidla

OK

.

7.

Produkt naskenuje prvú stranu a potom vás vyzve, aby ste

vložili ďalšiu stranu. Ak má dokument niekoľko strán,

dotknite sa tlačidla

Yes (Áno)

. Pokračujte v tomto procese,

kým nenaskenujete všetky strany.

8.

Po naskenovaní poslednej strany sa v kontextovom okne

dotknite tlačidla

No (Nie)

. Zariadenie odošle fax.