HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu

background image

Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu

Na naplánovanie faxu na automatické odoslanie v budúcnosti pre jednu alebo viaceré osoby použite ovládací

panel produktu. Keď sa tento postup dokončí, produkt preskenuje dokumenty v pamäti a potom sa vráti do

stavu pripravenosti.

POZNÁMKA:

Ak produkt nedokáže vyslať fax v naplánovanom čase, daná informácia sa zobrazí v správe

o chybe faxu (ak je daná možnosť zapnutá) alebo sa zaznamená v zázname aktivity faxu. Prenos sa nemusí

spustiť, pretože sa neodpovedalo na hovor odosielania faxu, prípadne pretože signál obsadenia zastaví

pokusy o opätovné vytočenie.

Ak sa naplánovalo odoslať fax v budúcnosti, ale je potrebná jeho aktualizácia, odošlite dodatočné informácie

ako inú úlohu. Všetky faxy, ktoré sú naplánované, aby sa odoslali na rovnaké faxové číslo v rovnakom čase,

sa odosielajú ako samostatné faxy.

96

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

1.

Dokument vložte do podávača dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Send Options (Možnosti odoslania)

.

5.

Dotknite sa tlačidla

Send Fax Later (Fax poslať neskôr)

.

6.

Pomocou klávesnice zadajte čas v rámci dňa, kedy sa má fax

odoslať. Dotknite sa tlačidla

OK

.

7.

Pomocou klávesnice zadajte dátum, kedy sa má fax odoslať.

Dotknite sa tlačidla

OK

.

8.

Faxové číslo zadajte pomocou klávesnice. Dotknite sa tlačidla

OK

. Zariadenie naskenuje dokument a súbor do stanoveného

času uloží v pamäti.