HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odoslanie faxu s potvrdením

background image

Odoslanie faxu s potvrdením

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vás vyzvalo k opakovanému vloženiu faxového čísla na overenie, či fax

odosielate na správne číslo.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Confirm Fax Number (Potvrdiť faxové číslo)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite

tlačidla

On (Zap.)

.

5.

Odošlite fax.