HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke

background image

Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke

Príležitostne môžete chcieť vytočiť faxové číslo z telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke ako aj produkt.

Napríklad, ak odosielate fax osobe, ktorej zariadenie je v režime manuálneho príjmu, môžete pred jeho

odoslaním uskutočniť hlasový hovor, aby ste osobu upovedomili, že prichádza fax.

POZNÁMKA:

Telefón musí byť pripojený k „telefónnemu“ portu zariadenia

.

1.

Dokument vložte do podávača dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Zodvihnite slúchadlo telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke ako produkt. Číslo vytočte pomocou

klávesnice telefónu.

4.

Keď príjemca odpovie, poučte osobu, aby spustila fax.

5.

Keď budete počuť faxové tóny, dotknite sa tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

na ovládacom paneli,

počkajte, kým sa na displeji ovládacieho panelu nezobrazí hlásenie Connecting (Pripája sa) a následne

zaveste telefón.