HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odoslanie faxu zo softvéru

background image

Odoslanie faxu zo softvéru

Nasledujúca informácia poskytuje základné pokyny pre odosielanie faxov pomocou softvéru dodávaného

s produktom. Všetky ostatné témy spojené so softvérom sa nachádzajú v pomocníkovi softvéru, ktorý sa dá

otvoriť zo softvérového programu z ponuky Help (Pomocník).

Ak dodržíte nasledujúce požiadavky, môžete faxovať elektronické dokumenty z počítača:

Zariadenie je pripojené priamo k počítaču alebo k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.

V počítači je nainštalovaný softvér produktu.

Operačný systém používaný v tomto počítači je podporovaný týmto zariadením.

94

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

Odoslanie faxu zo softvéru

Postup odosielania faxov sa odlišuje v závislosti od vašich špecifikácií. Nižšie sú uvedené najbežnejšie kroky.

1.

Kliknite na Spustiť, kliknite na Programs (Programy) (alebo All Programs (Všetky programy) v systéme

Windows XP) a potom kliknite na HP.

2.

Kliknite na názov produktu a potom kliknite na položku Send fax (Odoslať fax). Spustí sa softvér faxu.

3.

Zadajte faxové číslo jedného alebo viacerých príjemcov.

4.

Vložte dokument do podávača dokumentov.

5.

Kliknite na možnosť Send Now (Odoslať teraz).

Odoslanie faxu zo softvérového programu tretej strany, ako napríklad programu Microsoft Word

1.

V programe tretej strany otvorte dokument.

2.

Kliknite na tlačidlo File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo Print (Tlač).

3.

V rozbaľovacom zozname ovládača tlačiarne vyberte faxový ovládač tlačiarne. Spustí sa softvér faxu.

4.

Zadajte faxové číslo jedného alebo viacerých príjemcov.

5.

Pridať akékoľvek stránky vložené v dokumente. Tento krok je voliteľný.

6.

Vyberte možnosť Send Now (Odoslať teraz).

SKWW

Používanie faxu

95