HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie faxov z pamäte

background image

Odstránenie faxov z pamäte

Tento postup použite iba v prípade, že sa obávate prístupu inej osoby k vášmu produktu, ktorá by mohla

chcieť opätovne tlačiť z pamäte.

UPOZORNENIE:

Okrem vymazania pamäte opätovného vytlačenia, tento postup vymaže akýkoľvek práve

odosielaný fax, neodoslané faxy, ktoré čakajú na opätovné vytočenie, faxy, ktoré sú naplánované na

neskoršie odoslanie a faxy, ktoré sa nevytlačili alebo nepreposlali.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Fax Service (Údržba faxu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Clear Saved Faxes (Vymazať uložené faxy)

.

90

Kapitola 6 Fax

SKWW