HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie faxu na službe VoIP

background image

Používanie faxu na službe VoIP

Služby protokolu hlas cez internet (VoIP) často nie sú kompatibilné s faxmi, pokiaľ poskytovateľ výslovne

neuvádza, že podporujú služby fax cez IP.

Ak sa produkt stretne s problémami s fungovaním faxu v sieti VoIP, overte, či sú správne všetky káble

a nastavenia. Zníženie nastavenia rýchlosti faxu môže umožniť, aby produkt odoslal fax cez sieť VoIP.

SKWW

Používanie faxu

91

background image

Ak poskytovateľ služby VoIP ponúka „priechodzí“ režim pripojenia („pass through“), zabezpečí sa tým vyšší

výkon faxu v prostredí VoIP. Ak poskytovateľ k linke pridáva tzv. „komfortný šum“, výkon faxu možno zvýšiť

zapnutím tejto funkcie.

Ak problémy s faxom pokračujú, kontaktujte poskytovateľa služby VoIP.