HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN

background image

Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN

Produkty značky HP sú navrhnuté špecificky pre používanie s bežnými analógovými telefónnymi službami.

Nie sú navrhnuté, aby fungovali s linkami DSL, PBX, ISDN alebo so službami VoIP, ale fungujú so správnym

nastavením a vybavením.

POZNÁMKA:

Spoločnosť HP odporúča, aby ste prediskutovali možnosti nastavenia DSL, PBX, ISDN a VoIP

s poskytovateľom služby.

Produkt HP LaserJet je analógové zariadenie, ktoré nie je kompatibilné so všetkými prostrediami digitálnych

telefónov (pokiaľ sa nepoužíva konvertor digitálneho na analógový signál). Spoločnosť HP nezaručuje, že

produkt bude kompatibilný s digitálnymi prostrediami alebo konvertormi digitálneho na analógový signál.