HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ISDN

background image

ISDN

Produkt je analógové zariadenie, ktoré nie je kompatibilné vo všetkých prostrediach digitálneho telefónu. Pre

funkčnosť faxu môžu byť potrebné filtre alebo konvertory digitálneho na analógový signál. Ak sa v prostredí

ISDN vyskytnú problémy s faxom, môže byť potrebné kontaktovať poskytovateľa služby ISDN za účelom

asistencie. Spoločnosť HP nezaručuje, že produkt bude kompatibilný s digitálnymi prostrediami ISDN alebo

konvertormi digitálneho na analógový signál.