HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - PBX

background image

PBX

Produkt je analógové zariadenie, ktoré nie je kompatibilné vo všetkých prostrediach digitálneho telefónu. Pre

funkčnosť faxu môžu byť potrebné filtre alebo konvertory digitálneho na analógový signál. Ak sa v prostredí

PBX vyskytnú problémy s faxom, môže byť potrebné kontaktovať poskytovateľa služby PBX za účelom

asistencie. Spoločnosť HP nezaručuje, že produkt bude kompatibilný s digitálnymi prostrediami alebo

konvertormi digitálneho na analógový signál.

Ohľadom ďalších informácií alebo ohľadom asistencie kontaktujte poskytovateľa služby PBX.