HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb

background image

Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb

1.

Vložte dokument do podávača dokumentov alebo ho položte na sklo skenera.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Na klávesnici sa dotknite ikony telefónneho zoznamu faxu.

4.

Dotknite sa názvu samostatnej alebo skupinovej položky, ktorú chcete použiť.

5.

Dotknite sa tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

.