HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia

background image

Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia

Aby ste vytlačili uložené faxy, musíte uviesť bezpečnostné heslo zariadenia. Potom, čo produkt vytlačí

uložené faxy, odstránia sa z pamäte.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Print Private Faxes (Vytlačiť súkromné faxy)

.

5.

Pomocou klávesnice zadajte heslo zabezpečenia produktu a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

100 Kapitola 6 Fax

SKWW