HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke

background image

Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke

Ak máte telefónnu linku, ktorá prijíma faxy a telefónne hovory a počujete faxové tóny, keď zodvihnete

telefón, môžete spustiť proces prijímania jedným z dvoch spôsobov:

Ak ste v blízkosti produktu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

Start Fax (Spustiť fax)

.

Ak tomu tak nie je, stlačte 1-2-3 v tomto poradí na klávesnici telefónu, počúvajte zvuky faxového

prenosu a potom zaveste.

POZNÁMKA:

Aby druhá metóda fungovala, nastavenie

Extension Phone (Telefón vnútornej telefónnej linky)

musí byť nastavené na možnosť

Yes (Áno)

.