HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Uchovanie obsahu pamäte faxu v prípade výpadku napájania

background image

Uchovanie obsahu pamäte faxu v prípade výpadku napájania

Pamäť typu Flash chráni pred stratou údajov v prípade výpadku prúdu. Iné faxové zariadenia ukladajú faxové

stránky do normálnej pamäte RAM alebo krátkodobej pamäte RAM. Normálna pamäť RAM okamžite stratí

údaje pri výskyte výpadku prúdu zatiaľ, čo krátkodobá pamäť RAM stratí údaje po približne 60 minútach

výpadku elektrického prúdu. Pamäť typu Flash dokáže uchovať svoje údaje niekoľko rokov bez prívodu

elektrického prúdu.