HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy

background image

Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy

Použite tento postup na zrušenie faxovej úlohy v nasledujúcich situáciách:

Produkt čaká na opätovné vytočenie po vyskytnutí sa signálu obsadenia, neodpovedaného hovoru

alebo chyby v komunikácii.

Fax je naplánovaný na neskoršie odoslanie.

Použite nasledujúce kroky na zrušenie faxovej úlohy pomocou ponuky

Fax Job Status (Stav faxovej úlohy)

:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Send Options (Možnosti odoslania)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fax Job Status (Stav faxovej úlohy)

.

5.

Dotknite sa faxového čísla úlohy, ktorú chcete zrušiť.