HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstránenie záznamov rýchlych volieb

background image

Odstránenie záznamov rýchlych volieb

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Phone Book Setup (Nastavenie telefónneho zoznamu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Delete Entry (Odstrániť záznam)

. Ak prípadne chcete vymazať všetky položky,

dotknite sa tlačidla

Delete All Entries (Odstrániť všetky záznamy)

.

5.

Dotknite sa záznamu, ktorý chcete vymazať.

6.

Dotykom tlačidla

OK

potvrdíte odstránenie.