HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vymazanie položiek telefónneho zoznamu

background image

Vymazanie položiek telefónneho zoznamu

Môžete odstrániť všetky záznamy telefónneho zoznamu, ktoré sú v produkte naprogramované.

UPOZORNENIE:

Keď záznamy telefónneho zoznamu odstránite, nedajú sa obnoviť.

76

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Phone Book Setup (Nastavenie

telefónneho zoznamu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Delete Entry (Odstrániť záznam)

. Ak

prípadne chcete vymazať všetky položky, dotknite sa tlačidla

Delete All Entries (Odstrániť všetky záznamy)

.

5.

Dotknite sa záznamu, ktorý chcete vymazať.

6.

Dotykom tlačidla

OK

potvrdíte odstránenie.