HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela.

background image

Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Phone Book Setup (Nastavenie

telefónneho zoznamu)

.

4.

Dotykom tlačidla

Individual Setup (Jednotlivé nastavenie)

vytvoríte položku rýchlej voľby.

5.

Dotknite sa nepriradeného čísla v zozname.

6.

Pomocou klávesnice zadajte názov záznamu a potom sa

dotknite tlačidla

OK

.

7.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo záznamu a potom sa

dotknite tlačidla

OK

.