HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby

background image

Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby

1.

Ku každému faxovému číslu, ktoré chcete mať v skupine, vytvorte samostatný záznam.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

b.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

c.

Dotknite sa tlačidla

Phone Book Setup (Nastavenie telefónneho zoznamu)

.

d.

Dotknite sa tlačidla

Individual Setup (Jednotlivé nastavenie)

.

e.

Dotknite sa nepriradeného čísla v zozname.

f.

Pomocou klávesnice zadajte názov záznamu a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

g.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo záznamu a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

2.

V ponuke

Phone Book Setup (Nastavenie telefónneho zoznamu)

sa dotknite tlačidla

Group Setup

(Skupinové nastavenie)

.

3.

Dotknite sa nepriradeného čísla v zozname.

4.

Pomocou klávesnice zadajte názov skupiny a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

5.

Dotknite sa názvu každej samostatnej kategórie, ktorú chcete zahrnúť do skupiny. Keď skončíte,

dotknite sa tlačidla

Done Selecting (Výber dokončený)

.