HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov s odosielaním faxov

background image

Riešenie problémov s odosielaním faxov

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie

Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu

Ovládací panel zobrazuje správu „Ukladá sa strana 1“ a nedostane sa za túto správu

Faxy je možné prijať, ale nie odoslať

Produkt je chránený heslom

Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu

110 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

Aktivácia používania rýchlych volieb

Nie je možné používať skupinové voľby

Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri pokuse o odoslanie faxu

Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu